Лигльото
 
 Previous Next 
+ Comments Лигльото - 06-Mar-2008 02:31:55
Идвайки на работа сутринта, на пътеката ми се беше спряло едно странно същество. - Извинете, Вие Злият Охлюв ли сте? А той нервно изсъска: - Кого наричаш ти Зъл, бе?!, запали реактивния двигател и с мръсна газ се шмугна в храсталака.
Брой посетители от началото: 614596877