Там някъде удари, мамицата и!
 
 Previous Next 
+ Comments Там някъде удари, мамицата и! - 06-Mar-2008 02:17:01
Извинявам се. Заглавието трябваше да бъде - "След дъжда". Обаче съботата ми беше крива. Докато бяхме на терасата, мълния изтряска на 60-70м от нас. Съсипа ми бежичното устройство за интернета, съсипа ми и мрежовата карта на компютъра. Е, няма как да не я напсувам!
Брой посетители от началото: 662861600