И аз те гледам и Исус те гледа
 
 Previous Next 
+ Comments И аз те гледам и Исус те гледа - 06-Mar-2008 02:06:50
Един крадец влязал посред нощ в една къща, сигурен, че няма никой. Както си тършувал, чул един глас: -И аз те гледам, и Исус те гледа. Поогледал се крадецът, не видял никого и продължил да тършува. Гласът пак се чул: -И аз те гледам, и Исус те гледа. Светнал крадецът с фенерчето си и гледа един папагал. -Ти кой си? - попитал крадецът. -Аз съм Методи. - отговорил папагалът. -Какъв Методи? Това име на папагал ли е? -Абе и Исус не е име на доберман, ама виж как те гледа.....
Брой посетители от началото: 664772843