Близначките.... На лунна светлина, с коси, разрошени от вятъра.
 
 Previous Next 
+ Comments Близначките.... На лунна светлина, с коси, разрошени от вятъра. - 14-Jul-2008 21:32:43
Вертикален флип, кроп, почистване на сенки, жици, корекция на перспективата, ч/б + тониране.
Брой посетители от началото: 614597121