АктАрт
 
 Previous Next 
+ Comments АктАрт - 16-Jun-2008 15:09:36
Психиатър рисува кръг върху един бял лист и го показва на пациента срещу себе си.
- Какво е това?
- Гола жена - отговорил човекът.
Психиатърът нарисувал триъгълник и пак попитал:
- А това какво е?
- Гола жена.
- Ами това? - попитал докторът, като нарисувал квадрат.
- Гола жена - отвърнал без колебание пациентът.
- Вие сте съвършено луд! - не се сдържал психиатърът.
- Аз ли съм луд, бе? А кой ми ги рисува тия голи жени?

Брой посетители от началото: 614596899