Везните на Темида
 
 Previous Next 
+ Comments Везните на Темида - 06-Mar-2008 17:51:10
Велинград
Западната част на пощата.
HDR, от ръка (мързеше ме да извадя статива, признавам, но ще компенсирам :-)))

Забележка: Наклонена е улицата. Перспективата е изправена. ;-)

Брой посетители от началото: 614596611